Tìm kiếm xe

Xe cưới
 • LIMOUSINE KRYSTAL

  Không chờ tiệc 16.000.000 đ
  Có chờ tiệc 20.000.000 đ
  Đi ngoại thành Liên hệ
  Phí ngoài giờ 3.200.000 đ
  Phí vượt km Liên hệ

 • BENTLEY FLYING SPUR 6.0

  Không chờ tiệc 12.000.000 đ
  Có chờ tiệc 16.000.000 đ
  Đi ngoại thành Liên hệ
  Phí ngoài giờ 3.000.000 đ
  Phí vượt km Liên hệ

 • MERCEDES S550

  Không chờ tiệc 5.200.000 đ
  Có chờ tiệc 6.000.000 đ
  Đi ngoại thành Liên hệ
  Phí ngoài giờ 1.000.000 đ
  Phí vượt km Liên hệ

 • MERCEDES S500

  Không chờ tiệc 5.000.000 đ
  Có chờ tiệc 5.600.000 đ
  Đi ngoại thành Liên hệ
  Phí ngoài giờ 800.000 đ
  Phí vượt km Liên hệ

 • MERCEDES E280

  Không chờ tiệc 2.400.000 đ
  Có chờ tiệc 2.600.000 đ
  Đi ngoại thành Liên hệ
  Phí ngoài giờ 300.000 đ
  Phí vượt km Liên hệ

 • MERCEDES E240

  Không chờ tiệc 2.200.000 đ
  Có chờ tiệc 2.400.000 đ
  Đi ngoại thành Liên hệ
  Phí ngoài giờ 300.000 đ
  Phí vượt km Liên hệ

Xe du lịch
 • HONA CIVIC

  Nội Thành 1.000.000 đ
  Ngoại tỉnh 1.200.000 đ
  Sân Bay (3h) 550.000 đ
  Phí ngoài giờ 60.000 đ
  Phí vượt km 6.500 đ

 • MERCEDES S500

  Nội Thành 7.300.000 đ
  Ngoại tỉnh Liên hệ
  Sân Bay (3h) 5.500.000 đ
  Phí ngoài giờ Liên hệ
  Phí vượt km Liên hệ

 • MERCEDES S550

  Nội Thành 8.400.000 đ
  Ngoại tỉnh Liên hệ
  Sân Bay (3h) 6.300.000 đ
  Phí ngoài giờ Liên hệ
  Phí vượt km Liên hệ

 • MERCEDES E280

  Nội Thành 3.500.000 đ
  Ngoại tỉnh 5.000.000 đ
  Sân Bay (3h) 2.300.000 đ
  Phí ngoài giờ 400.000 đ
  Phí vượt km 25.000 đ

 • MERCEDES E240

  Nội Thành 3.000.000 đ
  Ngoại tỉnh 4.400.000 đ
  Sân Bay (3h) 1.800.000 đ
  Phí ngoài giờ 3.000.000 đ
  Phí vượt km 22.000 đ

 • TOYOTA CAMRY 3.5Q

  Nội Thành 1.800.000 đ
  Ngoại tỉnh Liên hệ
  Sân Bay (3h) 1.400.000 đ
  Phí ngoài giờ 200.000 đ
  Phí vượt km 15.000 đ

Xe thuê tháng
cho thu xe du lich
xe cuoi sang trong, dang cap, phong cach
Xe du lich
dat xe